Inwestycje telekomunikacyjne

O firmie

Firma RPROJEKT specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji branży telekomunikacyjnej i energetycznej począwszy od etapu planowania i zarządzania projektem, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, na fazie realizacji inwestycji kończąc (kierowanie robotami/nadzór budowlany).
Działalność firmy obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

Obsługa nowych inwestycji kolidujących
z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną w zakresie usunięcia kolizji.

Sieci telekomunikacyjne kablowe

Budowa nowych sieci i systemów telekomunikacyjnych światłowodowych
i miedzianych.

Sieci radiokomunikacyjne

Budowa nowych obiektów sieci komórkowej oraz projekty konsolidacji sieci.

Sieci FTTH

Sieci światłowodowe w technologii FTTx dla największych polskich operatorów telekomunikacyjnych jak i dla prywatnych inwestorów.

Teletechnika/Telematyka

Projekty sieci okablowania strukturalnego oraz systemów:
CCTV, SSP, DSO, SSWiN, KD.
Projekty systemów telematyki
drogowej i kolejowej.

Sieci elektroenergetyczne

Projekty przebudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury branży elektroenergetycznej.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu technologii światłowodowej oraz FTTx

Doświadczenie

OFERTA

RPROJEKT to firma oferująca usługi w zakresie wszystkich wzajemnie powiązanych i uzupełniających się elementów procesu budowlanego.
W ramach usług projektowych biuro podejmuje się wykonania koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych branży telekomunikacyjnej i energetycznej dla organów administracji państwowej, instytucji publicznych, firm i inwestorów indywidualnych. W ręce inwestora przekazana zostaje wysokiej jakości, kompletna dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi do rozpoczęcia realizacji.
Współpracując z innymi biurami projektowymi zapewniamy możliwość realizacji projektów wielobranżowych.
Posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami poszerzają zakres usług o możliwość pełnienia funkcji kierownika robót, a także na wsparcie inwestorów w zakresie nadzoru budowlanego.
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zdobyte wykształcenie i wieloletnie doświadczenie pozwalają na uzupełnienie oferty współpracy o zarządzanie projektem inwestycji, rozpoczynając od etapu opracowania koncepcji, przechodząc do koordynacji inwestycji, aż po skuteczne wdrożenie rozwiązania.
Dzięki szerokiej wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii zapewniamy doradztwo w zakresie doboru rozwiązań projektowych oraz optymalizację inwestycji w celu maksymalizacji osiągnięć i redukcji kosztów.
Przy wsparciu specjalistów z dziedziny kosztorysowania zapewniamy rzetelną wycenę kosztów inwestycji. Opracowujemy również dokumentację kosztorysową na zlecenie firm zewnętrznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności organizujemy szkolenia z zakresu technologii światłowodowej (wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne) oraz technologii FTTx.

Kompleksowa realizacja inwestycji


  • Projektowanie

    Kierowanie robotami
  • Nadzory

    Zarządzanie projektami
  • KONSULTING
  • Kosztorysowanie

TEAM

Uploaded image

Jacek Michał Romanowski

Właściciel firmy
Doświadczony projektant i kierownik robót w zakresie realizacji sieci i systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Absolwent kierunków Radiokomunikacja Cyfrowa oraz Zarządzanie Projektami. Specjalista w dziedzinie optotelekomunikacji.
Uploaded image

MARCIN SZCZĘSNY

Projektant sieci energetycznych
Uploaded image

Rafał Krzemiński

Projektant sieci radiowych
Uploaded image

Jakub Orłowski

Asystent projektanta

Nasze zalety

Cechy wyróżniające nas na rynku

Współpracujemy z inwestorami, operatorami telekomunikacyjnymi,
biurami projektowymi i architektonicznymi.
Do grona naszych Klientów należą również urzędy administracji publicznej.